Tác giả: AkonzeAnciano2

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

5 votes
0 answers
106 views
Questions to ask a commercial real estate broker when interviewing

Commercial real estate buyers can be a wide ranging group of people. You could be dealing with a successful local ...

AkonzeAnciano2
đăng 1 week ago
1 votes
0 answers
72 views
What kind of spray paint do you use for tumblers

This is a sponsored conversation written by me on behalf of The J.M. Smucker Company. The opinions and text are all ...

AkonzeAnciano2
đăng 2 months ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA